Ramowy rozkład dnia


 

Rozkład dnia

 

600-800

Schodzenie się dzieci, swobodna działalność w wybranym kąciku zabaw. Praca stymulująca i wyrównawcza. Zabawy i ćwiczenia integracyjne.

800-815

Ćwiczenia gimnastyczne  kształtujące prawidłową postawę 

815-830

Czynności higieniczno- sanitarne

Przygotowanie do śniadania

830-845

Śniadanie

845-900

Czynności higieniczno- sanitarne, mycie zębów

900-1000

Zajęcia obowiązkowe i praca w zespołach

1000-1100

Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Wycieczki- poznawanie środowiska społeczno- przyrodniczego

*przy niesprzyjającej pogodzie- zabawy inspirowane przez dzieci i nauczyciela, zabawy dowolne, tematyczne, dydaktyczne

1100-1130

Czynności higieniczno- sanitarne. Przygotowanie do obiadu

Obiad

1130-1145

Czynności higieniczno- sanitarne

Grupy młodsze- przygotowanie do leżakowania

1145-1345

Grupy młodsze: leżakowanie

Grupy starsze: Zajęcia relaksacyjne, wyciszające, praca stymulująca, wyrównawcza, zabawy tematyczne i dowolne, gry dydaktyczne

1345-1400

Czynności higieniczno- sanitarne. Przygotowanie do podwieczorku

1400-1415

Podwieczorek

1415-1600

Omówienie z dziećmi ważniejszych wydarzeń dnia.

Praca wyrównawcza i stymulująca. Zabawy i zajęcia wg zainteresowań dzieci. Czynności porządkowo- gospodarcze

 

* niesprzyjająca pogoda: temperatura powietrza poniżej -40C, silny wiatr, deszcz 

W związku z pytaniami rodziców przypominamy zasady wychodzenia dzieci poza budynek przedszkola:


Odpis z protokołu  Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 23 

w Kędzierzynie- Koźlu z dnia  05.01.2018r

 

„ …  powody  i sytuacje, w których dzieci nie wychodzą poza budynek przedszkola. Są to przyczyny związane z bezpieczeństwem dzieci  oraz przyczyny organizacyjne. 

(...)

Przyczyny związane z bezpieczeństwem dzieci to :

-warunki pogodowe (temperatura poniżej 4stopni, silny wiatr, ulewny deszcz, oblodzenie, upał) oraz komunikaty otrzymywane drogą mailową lub telefoniczną informujące o dużym zanieczyszczeniu powietrza. 

- niepełna obsada personelu pomocniczego w grupie, (podczas wyjść poza teren budynku      na jedną osobę dorosłą przypada 10 dzieci a w grupie jest ich 25)

 Przyczyny organizacyjne to:

- spotkania organizowane z zaproszonymi gośćmi (np. ze strażą miejską, policjantem itp.) związane z realizacją programów oraz projektów edukacyjnych , odbywające się w godzinach dopołudniowych 

- teatrzyki występujące na terenie placówki,

- uroczystości przedszkolne, zajęcia integracyjne  organizowane w godzinach dopołudniowych( np. wykonywanie ozdób świątecznych wspólnie z rodzicami,                          Dzień Babci i Dziadka, Bal Sylwestrowy itp.)


Wnioski:

- w przypadkach kiedy organizowane są spotkania lub uroczystości  w godzinach dopołudniowych, dzieci ze starszych grup będą wychodziły po godzinie 12 jeżeli nie będzie to kolidowało z prowadzonymi w ramach projektu unijnego zajęciami- gimnastyka korekcyjna, język angielski, logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju.

- w przypadku braku pełnej obsady personelu pomocniczego w grupie, fakt ten nauczycielki powinny zgłosić u dyrektora przedszkola, który wyznaczy dodatkową osobę z personelu  do wyjścia z grupą  na spacer lub na plac zabaw.