Projekty

Żyjmy zdrowo na sportowo


Projekt edukacyjny w ramach współpracy polsko-czeskiej 
wspierany z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego ze środków Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

W ramach projektu w naszym przedszkolu odbywają się dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, logopedii, wczesnego wspomagania rozwoju oraz języka angielskiego 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
Nr umowy: RPOP.09.01.03-16-0014/16.00
.
 

ZĘBY MAŁEGO DZIECKA

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Prowadzona działalność edukacyjna dzięki podniesieniu świadomości zdrowotnej małych dzieci, rodziców, opiekunów, wychowawców/nauczycieli przedszkolnych, wpłynie na: 
 
 

Bezpieczny Przedszkolak

Treści zawarte w programie „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE” przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo:


Góra Grosza

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.


Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. 

Akademia Zdrowego Przedszkolaka

Projekt edukacyjny ma na celu:

-Kreowanie postawy twórczej dziecka w zakresie aktywności ruchowej
-Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzgnych form ekspresji ruchowej
-Propagowanie zdrowego stylu zycia

Eko-edukacja

Akcja edukacyjna EKO-EDUKACJA ma na celu popularyzację wśród dzieci wiedzy i prawidłowych zachowań w zakresie nie tylko ochrony środowiska naturalnego. 
 

Czyste powietrze wokół nas

Program kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, rodziców, opiekunów i wychowawców. 
Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia

Akademia Aquafresh

Nadrzędnym celem Akademii Aquafresh jest wykształcenie w dzieciach nawyku dbania o higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.

 


Moje dziecko idzie do szkoły

Program edukacyjny ‘Moje dziecko idzie do szkoły’ przygotowany został dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla ich rodziców i opiekunów. Autorem programu jest Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu.

Przyjaciel przyrody i książek

Celem projektu jest zachęcenie do wspólnego czytania rodziców z dziećmi oraz kształtowania postaw proekologicznych, dzięki czytaniu książek o przyrodzie.