OgłoszeniaW piątek 28 lutego2020r.
planujemy wyjście dzieci z grup  Wiewiórek i  Zajączków do kina Helios
na „
Zestaw klasyków bajek” 

Przed seansem  odbędą się warsztaty dla dzieci
na  temat:
Jak powstają filmy rysunkowe.

Koszt biletu- 14 zł
Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020
nasze przedszkole będzie pełnić dyżur 
w miesiącu sierpniu.
W lipcu 2020r. przedszkole będzie nieczynne.
 


 

Bal karnawałowy dla dzieci   
odbędzie się  w przedszkolu
dnia
31 stycznia 2020r.
  
 Babciu miła! Dziadku drogi! Zapraszamy w nasze progi.

Wierszem, tańcem i piosenką czas Wam umilimy.

Bądźcie w tym dniu z nami,  o to Was prosimy...

 Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków z okazji ich święta
na uroczystości  
do poszczególnych grup:

Grupa „Zajączki” - 21 stycznia 2020r.  godz. 9.30 (wtorek)

Grupa „Biedronki” -  22 stycznia 2020 r.    godz. 9.30 (środa)

Grupa „Motylki” - 23 stycznia 2020 r.    godz. 9.30 (czwartek)

Grupa „Wiewiórki”  - 24 stycznia 2020 r.    godz. 9.30 (piątek)
W piątek 6 grudnia 2019r.  prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola
do godziny
7.30

 
Kochani Rodzice

 

 

Serdecznie Was zapraszam do wykonywania wraz z dziećmi różnorodnych ozdób na „ Kiermasz Świąteczny”.

 

Za liczny udział dziękuję.

Małgorzata Rurek
Święto Pluszowego Misia- 25 listopada

W poniedziałek przynosimy  do przedszkola pluszowe misie. 20 LISTOPADA 2019r. – DZIEŃ NIEBIESKI

Nasze przedszkole bierze udział w  akcji
„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF” 
Prosimy , aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko – przyłączą się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

Dnia 6 grudnia 2019r. w ramach współpracy
z czeskim przedszkolem w Kobeřicach
dzieci  wyjeżdżają do Stumilowego Lasku w  Żyrowej
na spotkanie z Mikołajem.
Koszt wycieczki (pobyt+upominek) - 40 zł  plus koszty dojazdu autobusem.
Prosimy o pisemne  wyrażenie zgody na wyjazd dziecka. 
 W piątek 08. 11 2019r dzieci ze starszych grup
"Biedronki", " Wiewiórki"
włączają  się do  ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” 
- odśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego
o symbolicznej godz. 11:11 

Prosimy o strój galowy 

 

Drodzy Rodzice

W dniach od 7.10-9.10 gościmy w naszej placówce nauczycieli z zaprzyjaźnionego,
czeskiego przedszkola w Kobericach.
Pobyt czeskich nauczycieli związany jest
z realizacją innowacji predagogicznej:
"Tradycje narodowe - Polska, Czechy".

Uwaga!!!!!

Informujemy, że dnia 05.09.2019 o godz. 16.00
odbędzię się zebranie z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy. 

 
Drodzy Rodzice!
 
Informujemy, że od środy 24.04.2019r. 
w przedszkolu będą czynne 4 grupy.

Jednocześnie dziękujemy Wam  za dotychczasową wyrozumiałość i cierpliwość oraz okazywane nam wsparcie i gesty solidarności w tak trudnej dla nas wszystkich sytuacji, pomimo trudności z jakimi borykaliście się Państwo, związanymi z  zapewnieniem opieki Waszym pociechom.
 
 Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019
nasze przedszkole będzie pełnić dyżur w miesiącu
lipcu
 

 Zapraszamy naszych   przedszkolaków wraz z rodzicami 
do udziału w konkursie plastycznym
pt. „Jesienne pejzaże”
Cele konkursu: 
Zachęcanie rodziców do czynnego spędzania czasu z dzieckiem;
Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej;
Kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody;
Zwrócenie uwagi na bogactwo i różnorodność kolorów w przyrodzie jesienią;

Zasady konkursu:
-Uczestnicy przygotowują pracę plastyczną  formatu A4, techniką płaską;
-Dziecko wykonuje pracę wraz z rodzicem;
-Prace należy składać w przedszkolu w terminie 
14.10.2018r – 31.10.2018r, podpisaną na odwrocie 
(imię i nazwisko dziecka oraz nazwa grupy, do której uczęszcza);
-Wystawa prac konkursowych prezentowana będzie w przedszkolnym korytarzu;
-Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 09.11.2018r;
 


 

 

Kędzierzyn-Koźle, dn. 07.10.2018r

PRZEDSZKOLE NR 23  W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DANE PODSTAWOWE

Nazwa stanowiska pracy

     NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Komórka organizacyjna

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 23

Wymiar etatu  25/25

Wykształcenie (charakter lub typ szkoły, specjalność)

     NAUCZYCIEL  STAŻYSTA, KONTRAKTOWY

Wymagania niezbędne

  UKOŃCZENIE  -  STUDIA MAGISTERSKIE Z PRZYGOTOWANIEM  PEDAGOGICZNYM

Wymagania dodatkowe

 KREATYWNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI.

 WYSOKIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE,ODPORNOŚĆ NA STRES, RZETELNOŚĆ, OBOWIĄZKOWOŚĆ.

Doświadczenie zawodowe

PRACA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. PROWADZENIE DOKUMENTACJI PEDAGOGICZNEJ

WYMAGANE DOKUMENTY

List motywacyjny.

CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

Kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem).

Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzających kwalifikacje                    i wykształcenie zawodowe. .

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Uwagi dodatkowe:

Kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy wyłoniony w wyniku niniejszego naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Przedszkola Nr 23 w terminie do 12.10.2018                          w godzinach od 8:00-13:00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko nauczyciela”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Przedszkole Nr 23 nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Nr 23 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 472 38 01.

 

 

 W poniedziałek 24 wrzesnia  o 8.30 w przedszkolu będę robione dzieciom zdjęcia przez fotografa. Sesja - kalendarz. Drodzy Rodzice i przedszkolaki!     Ogłaszamy wielką wakacyjną akcję "Podróże po Polsce" - "Ojczyzna widziana oczami dziecka".  Z okazji 100 - lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości, chcemy utrwalić na zdjęciach piękne, ciekawe i niepowtarzalne miejsca w Polsce. Zapraszamy do wspólnego  odkrywania i fotografowania ciekawych zakątków, związanych z historią lub ciekawymi wydarzeniami, niezwykłych krajobrazów, elementów przyrody. Po wakacjach Wasze zdjęcia zostaną umieszczone na wielkiej mapie Polski w przedszkolu i będą tworzyć "Przedszkolny Przewodnik Turystyczny po Polsce", zawierający miejsca, które warto odwiedzić i poznać.
 


 


Informujemy, że od 05.04.2018r w Szkole Podstawowej Nr 11 działa  Punkt Konsultacyjny dla Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli, Terapeutów
dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z publicznych placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Rejestracja:
ul. Partyzantów 30 tel. 662 636 855
47-224 Kędzierzyn-Koźle e-mail: gajewskil@wp.pl
sala 34
 

Czekamy na Państwa – wspólnie możemy więcej….
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

                    Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Wierzbowa 4: dostawa i montaż zestawu sprawnościowego (ścieżka zdrowia dla dzieci w wieku przedszkolnym) – na terenie rekreacyjnym  zamkniętym, przyległym do przedszkola. 

Załączniki do pobrania
Załącznik1
Załącznik2                                  
  Zaproszenie do złożenia oferty na  prowadzenie zajęć : Nauka gry w piłkę nożną 

Kędzierzyn-Koźle, 14.09.2017r.

PRZEDSZKOLE NR 23 W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU OGŁASZA NABÓR NA prowadzenie zajęć z zakresu nauki gry w piłkę nożną

Dane podstawowe

 1. Nazwa stanowiska pracy: Instruktor nauki gry w piłkę nożną w ramach projektu „Żyjmy zdrowo na sportowo”
 1. Komórka organizacyjna:PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 23 W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU

      3. Wymiar etatu: 16 godzin w miesiącu

      4. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły, specjalność):Osoba  z wykształceniem wyższym kierunkowym z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z zakresu nauki gry w piłkę nożna

     5. Wymagania niezbędne:Ukończone studia magisterskie lub licencjat

     6. Wymagania dodatkowe:Kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji. wysokie umiejętności komunikacyjne, odporność na stres. rzetelność, obowiązkowość.

     7. Doświadczenie zawodoweDoświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu nauki gry w piłkę nożną dla dzieci w wieku przedszkolnym

    8.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:Przygotowanie i realizacja programu zajęć z zakresu nauki gry w piłkę nożną z dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzenie listy obecności w trakcie spotkań według wzoru ustalonego przez pracodawcę. Układanie harmonogramu zawierającego liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Oferta firmy zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć z zakresu nauki gry w piłkę nożną

                    Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Przedszkola Nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Wierzbowa 4 terminie do 22.09.2017 w godzinach od 8:00-12:00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko instruktora nauki gry w piłkę nożną”  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  Złożonych dokumentów Przedszkole Nr 23 nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.  Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Przedszkola Nr 23 oraz na tablicy informacyjnej w placówce.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4723801


  Zaproszenie do złożenia oferty na  prowadzenie zajęć : Nauka pływania

Kędzierzyn-Koźle, 14.09.2017r.

PRZEDSZKOLE NR 23 W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU OGŁASZA NABÓR NA prowadzenie zajęć z zakresu nauki pływania

Dane podstawowe

1.     Nazwa stanowiska pracy: Instruktor nauki pływania w ramach projektu „Żyjmy zdrowo na sportowo”

2.     Komórka organizacyjna: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 23 W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU

      3. Wymiar etatu: 30 godzin w okresie od. 03.10.2017 do 30. 06 2018

      4. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły, specjalność):Osoba  z  kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z zakresu nauki pływania

     5. Wymagania niezbędne: Ukończone studia magisterskie lub licencjat

     6. Wymagania dodatkowe: Kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji. wysokie umiejętności komunikacyjne, odporność na stres. rzetelność, obowiązkowość.

     7. Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu nauki pływania dla dzieci w wieku przedszkolnym

    8.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:Przygotowanie i realizacja programu zajęć z zakresu nauki pływania z dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzenie listy obecności w trakcie spotkań według wzoru ustalonego przez pracodawcę. Układanie harmonogramu zawierającego liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Oferta firmy zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć z zakresu nauki pływania

                    Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Przedszkola Nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Wierzbowa 4 terminie do 22.09.2017 w godzinach od 8:00-12:00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko instruktora nauki pływania”  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  Złożonych dokumentów Przedszkole Nr 23 nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.  Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Przedszkola Nr 23 oraz na tablicy informacyjnej w placówce.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4723801

         


do pobrania

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na prowadzenie zajęć nauki gry w piłkę nożną oraz na prowadzenie zajęć z nauki pływania  w Przedszkolu Publicznym Nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 22.09.2017r.