Ogłoszenia

Szanowni Państwo!


Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia, dopuszcza się możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli w ograniczonym zakresie do 18 kwietnia.

Sprawowanie opieki nad dziećmi będzie możliwe dla  rodziców pracujących w służbach medycznych i porządkowych, realizujących zadania związane z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W celu przyjęcia dziecka konieczne jest złożenie wniosku

WNIOSEK-COVID-19 można pobrać w plikach „Do pobrania”.
Dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola.

Pozostali rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Prosimy również aby dzieci powyżej 5 roku życia nosiły maseczki.

Dziękuję za zrozumienie 

Małgorzata Rurek

Drodzy Rodzice

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń została ograniczona działalność przedszkola.

Przesyłam aktualne rozporządzenie ( chociaż w obecnej chwili jeszcze w formie projektu) z wyszczególnionymi na czerwono zaleceniami obowiązującymi w przedszkolach.

Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z tymi dokumentami i złożenie ewentualnych wniosków dzisiaj 26 marca do godziny 16:00.

Jest to pilne i niezbędne do zorganizowania pracy zdalnej lub  innych form działania naszej placówki.

Bardzo proszę od poniedziałku śledzić skrzynki e-mail,  dostaniecie tam Państwo dalsze szczegóły pracy zdalnej.


W razie pytań proszę o kontakt

Z poważaniem
Małgorzata Rurek

 
Szanowni Państwo!

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministra Zdrowia z dnia 25 marca, dopuszcza się możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli w ograniczonym zakresie. 
Sprawowanie opieki nad dziećmi będzie możliwe dla  rodziców pracujących w służbach medycznych i porządkowych, realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W celu przyjęcia dziecka konieczne jest złożenie wniosku
WNIOSEK-COVID-19 można pobrać w plikach „Do pobrania”.
Pozostali rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dziękuję za zrozumienie 
Małgorzata Rurek
 

Drodzy Rodzice 

W poniedziałek (22.03.2021r.),
w naszym przedszkolu będziemy witać wiosnę.
Prosimy aby dzieci w tym dniu były ubrae na zielono:) 

Drodzy Rodzice

Informuję w związku z decyzją rządu, że od dnia 20 marca 2021r.
do 9 kwietnia 2021r., wprowadzające w całym kraju nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, wprowadzam zakaz wchodzenia rodziców/ opiekunów prawnych do szatni głównej.

Proszę również aby dzieci wchodziły do szatni bez zbędnych rzeczy
(np. plecaków, zabawek).

Dziękuję za zrozumienie

Małgorzata RurekUwaga Rodzice:

W związku z rekrutacją do przedszkoli publicznych
na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle na rok 2021/2022 trwającą od  15.03.2021r. (godz. 8.00)
do
29.03.2021r. (godz. 14.30)

informujemy, że rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 23
w Kędzierzynie-Koźlu, którzy nie mają możliwości wypełnienia i przesłania wniosków
i pozostałych dokumentów drogą mailową mogą je pobrać w placówce  w godzinach od 06.00. do 16.00.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami umieszczone w zaklejonej kopercie  będzie można wrzucać do skrzynki znajdującej się przy wejściu do placówki
w godzinach od 06.00 do 16.00.

Natomiast rodzice, którzy wypełniają wnioski w systemie, podpisany skan wersji papierowej mogą przesłać drogą mailową na adres: pp23@kedzierzynkozle.pl  lub wrzucić w zaklejonej kopercie, do skrzynki umieszczonej przed wejściem                  do placówki do 29 marca br. ( godz. 14.30.).
Wielkanocna ozdoba”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

 

W konkursie udział biorą dzieci wraz z rodzicami. Praca musi być wykonana wspólnie.

 

Technika wykonania wielkanocnej ozdoby dowolna.

 

W okresie  od 11.03.2021 do 24. 03 2021  prosimy o przesyłanie zdjęć wykonanych prac na adres poczty :pp23@kedzierzynkozle.pl

z dopiskiem: Konkurs plastyczny

„Ozdoba Wielkanocna”

Pracę zgłaszamy poprzez przesłanie 2 zdjęć: jedno zdjęcie przedstawiające dziecko i rodzica w trakcie wykonywania  pracy,  drugie, na którym dziecko i rodzic prezentują wykonaną ozdobę wielkanocną.

 

Opis zdjęcia powinien zawierać :

Imię i nazwisko dziecka i  nazwę grupy przedszkolnej, do której dziecko uczęszcza.

 Uwaga

Od 15 marca 2021r. rozpoczynamy  zapisy  
nowych kandydatów  do przedszkola na rok szkolny 2021/22

 WAŻNE TERMINY: 

15.03.2021 r. - 29.03.2021 r. godz. 14.30
Składanie wniosków przez rodziców/ opiekunów prawnych. 
     

20.04.2021 r.
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych w systemie rekrutacji
     

20.04.2021 r. - 26.04.2021 r.
Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania    
 

29.04.2021 r. godz. 9.00

Publikacja list przyjętych  

 

Więcej informacji na stronie
www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl

 oraz w zakładce: Rekrutacja Dnia 12.03.2021r. o godz. 9.00 odbędzie się spektakl Planetarium,
wersja animowana, trwający ok 25 min.Spektakl odbywać się będzie zgodnie z zasadami sanitarnymi, wynikającymi z COVID-19.
Cena biletu 13zł.
Prosimy o dokonywanie wpłat podczas przyprowadzania/odbioru
dzieci u pań woźnych w szatni.

Drodzy Rodzice

Decyzją dyrekcji od poniedziałku 1.03.2021r. przynosicie Państwo do przedszkola piżamki dla dzieci w poniedziałki i odbieracie je z przedszkola w piątki.

Uwaga!!!
Zapisy do przedszkola na nowy rok szkolny  2021/2022


Rodzice dzieci uczęszczających już do naszego  przedszkola, składają w okresie od 

15 lutego do 23 lutego 2021 r.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

na kolejny rok szkolny. (Druki będą wydawane w przedszkolu)

W przypadku kontynuacji dzieci mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu 

- nie biorą udziału w rekrutacji.


 Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola:  
15-29 marca 2021r.

Więcej informacji w zakładce: Rekrutacja
oraz na stronie 

www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl

 DRODZY RODZICE

 

W związku z brakami kadrowymi od  25.01.2021r. do odwołania będzie wchodziło do szatni z dzieckiem/dziećmi w celu ich rozbierania i ubierania,   
pięcioro rodziców/prawnych opiekunów

( tylko jedna osoba dorosła z dzieckiem/dziećmi).  

 Proszę o dezynfekcję rąk po wejściu do placówki, poprawne zakładanie maseczek oraz zachowanie bezpiecznej odległości  
( 2 metry od następnej osoby).

Proszę również o sprawne rozbieranie i ubieranie dziecka/dzieci.

                                                                                              Dziękuję za zrozumienie

 Małgorzata Rurek

Drodzy Rodzice
Dnia 4 lutego 2021 w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy. W związku z panującą sytuacją, każda z grup będzie bawić się w swojej sali. W tym dniu również będzie fotograf.Drodzy Rodzice

    Uprzejmie informuję, że w dniu 24.12.2020r. (czwartek) przedszkole będzie nieczynne z powodu przyznania pracownikom dodatkowego dnia wolnego  za dzień 26.12.2020r. przypadający w sobotę.
Życzę Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych
w rodzinnym gronie oraz szczęśliwego Nowego Roku.

   
Drodzy Rodzice

W tym roku 24.12.2020r. ma być dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników przedszkola za dzień 26.12.2020r. przypadający w sobotę.

W związku z tym proszę o zrozumienie i zabezpieczenie na ten czas opieki dla swoich pociech.

W przedszkolu będą wydawane druki oświadczeń, w których Państwo określą swoje stanowisko. Wypełnione oświadczenia proszę dostarczyć do przedszkola.

Nadmieniam, że moja ostateczna decyzja o wyznaczeniu dnia 24.12.2020r. jako dnia wolnego od pracy zależeć będzie od informacji zawartych w oświadczeniach.

 Małgorzata Rurek        Drodzy Rodzice      
                
W związku z piątą aktualizacją wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków, wydaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego w dniu 20.11.2020 r. informuję o zapisach dotyczących osób przebywających na kwarantannie. Wcześniej w wytycznych do wymienionych placówek mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz nie wolno przyprowadzać dzieci " jeśli w domu przebywa osoba w izolacji domowej". W aktualnej wersji wytycznych dodano zapis, że do placówki nie wolno przyprowadzać dziecka także wtedy, gdy " w domu przebywa osoba na kwarantannie".
Dziękuję za zrozumienie.
Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę dużo zdrowia.

Małgorzata Rurek.
Uwaga

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną
  zebrania z rodzicami
nie odbędą się w planowanym terminie. 
Prosimy o śledzenie ogłoszeń na naszej stronie. 


Dnia 16 października będą robione zdjęcia do kalendarza.
DRODZY RODZICE

W drugiej połowie października odbędą się zebrania poszczególnych grup, każda w innym terminie.
Harmonogram zebrań pojawi się na naszej stronie internetowej przedszkola.
Prosimy śledzić nasze ogłoszenia.

Dyrektor przedszkola 

Małgorzata Rurek


KOLOROWE DNI JESIENI 

Poniedziałek

Przyszła do nas jesień

Spotkanie z Panią Jesień, słuchanie bajki o kolorach jesieni, rozmowa na temat darów jesieni, wspólne urządzanie kącika przyrody, przeliczanie darów, tworzenie zbiorów, obrazka z części.

Wtorek

Jesienne muzykowanie

Nauka piosenek, tańców, np. Jarzynowy wóz, Jesień pędzlem malowała, Na jesienna nutkę..., tworzenie jesiennej muzyki z wykorzystaniem instrumentów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych,
zabawy muzyczno-ruchowe.

Środa

Dzień chłopaka

Medal dla chłopaków, składanie życzeń, wykonanie laurek, zabawy muzyczno-ruchowe, sportowe. 

Czwartek

Jesień w oczach dzieci

Tworzenie obrazów plastycznych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych:malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie...

Wystawa prac dzieci. 

Piątek

Jesienna zagadkownica

Utrwalenie zdobytych wiadomości o jesieni, rozpoznawanie darów jesieni za pomocą zmysłów, rozwiązywanie zagadek o tematyce jesiennej, układanie obrazków wg podanego wzoru, historyjka obrazkowa.

 Drodzy Rodzice


Z przyczyn organizacyjnych prosimy odbierać dzieci
najwcześniej od godziny 14.30.

Prosimy o sygnalizowanie dzwonkiem przyjścia rodziców/ opiekunów prawnych
po odbiór/przyprowadzenie dzieci
poza ustalonymi godzinami.


UWAGA

 

We wtorki i w czwartki  w grupach „ Wiewiórek”  i „Biedronek”  będą odbywały się zajęcia z religii. Jeżeli Rodzice nie wyrażają zgody na udział dziecka w tych zajęciach, prosimy o zaznaczenie tego  na formularzu   „ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  NA ROK SZKOLNY 2020-2021” 
DRODZY RODZICE !

 

1 września już przed nami:)

 

Za kilka dni Wasze pociechy przyjdą do naszego przedszkola. Niektóre pierwszy raz, inne kolejny. Jednak dla wszystkich dzieci,
dla Was Rodzice i dla nas pracowników PP 23 jest to nietypowy początek roku szkolnego z powodu panującej pandemii.

 

Jednak zapewniamy, iż postawa wszystkich pracowników sprawi, że Wasze pociechy będą u nas bezpieczne, kochane, będą poznawać świat, zdobywać poprzez zabawę nowe umiejętności, wiedzę, rozwijać zainteresowania, cieszyć się zabawą z kolegami.

 

Z radością zapraszamy wszystkie dzieci. Zgodnie z wytycznymi pracować będziemy w pełnym składzie, z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz procedurą, z którą należy zapoznać się na naszej stronie internetowej przedszkola w zakładce (DO POBRANIA).
Organizacja pracy placówki opisana w procedurze (PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY PP23- COVID-19).

 

Początek roku to trudny okres szczególnie dla dzieci, które zawitają w naszych progach po raz pierwszy. W ich życiu zmienia się bardzo dużo: rytm dnia, miejsce, w którym przebywają większość dnia, jedzenie, zwyczaje.

 

Dla rodziców bo tęsknią za dzieckiem i martwią się jak sobie poradzi. Bez obaw, nasz personel zapewni Wam poczucie bezpieczeństwa, troskę, wsparcie w każdym momencie.

 

Zgłaszajcie się do nas ze swoimi rozterkami czy pytaniami odnośnie funkcjonowania dziecka. Jesteśmy osobami, które bezpośrednio obserwują Wasze dziecko w grupie przedszkolnej, dlatego z pewnością szybko rozwiejemy niepotrzebne wątpliwości czy wspomożemy radą.

 

Mamy nadzieję, że rady które Państwu przekazaliśmy pomogą Waszym dzieciom w łatwiejszym wejściu w nowy etap życia!

 

Życzymy Wam Rodzice dużo cierpliwości i odwagi.

 

Dzieciom samych radosnych chwil w naszym przedszkolu.

 

Z niecierpliwością czekamy na Wasze pociechy.

Personel „Słonecznego Przedszkola”J
Drodzy Rodzice

Poniższa informacja dotyczy rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. 

Nasze przedszkole korzysta z systemu ATMS, służącego do rejestrowania obecności, rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz naliczania opłat. 
W celu rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice korzystają z pierwszych darmowych kart identyfikacyjnych (karta jest przypisana do dziecka). Zgodnie z procedurą (dostępną w zakładce DO POBRANIA). Rodzice ponoszą koszty zakupu kolejnej karty. 
Przedszkole jest czynne od 6.00- 16.00.
W przedszkolu zapewnione są trzy posiłki: śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6zł (2zł śniadanie, 3zł obiad, 1zł podwieczorek). 
Z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków dzieci mogą być przyprowadzone do godziny 8:00. Późniejsze przyprowadzenie dziecka należy zgłosić telefonicznie (774723801) do godziny 8:00.
Odpłatność za przedszkole powinna być uiszczana do 15 dnia każdego miesiąca na numer konta podany na informacji o wysokości opłat.
Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci z objawami chorobowymi.
Nie podajemy dzieciom leków w przedszkolu.
Rodzice dzieci z katarem lub kaszlem alergicznym muszą dostarczyć do przedszkola zaświadczenie lekarskie.
Poza rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko może być odebrane z przedszkola tylko i wyłącznie przez osobę wyszczególnioną na druku upoważnienia, które umieszczone jest w zakładce DO POBRANIA.
Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu, które znajdują się na stronie internetowej przedszkola, w zakładce DO POBRANIA.
Niezbędnik maluszka:
- kapcie
- dodatkowy zestaw bielizny i ubrań w podpisanym worku
- wygodne ubranie
- pieluszki (jeżeli dziecku zdarzają się sytuacje moczenia się podczas snu).

Ważne!!!
W związku z panującą pandemią, prosimy rodziców o zapoznanie się z procedurą, która będzie obowiązywała do czasu zmian przepisów wydawanych przez Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i wytycznych GIS.

Strona internetowa przedszkola:
http://www.sloneczne23.pl
Facebook przedszkolny pod profilem:
Przedszkole Publiczne Słoneczne

Drodzy Rodzice

W związku z tym, że z dniem  15 czerwca 2020r. minął termin 

przesyłania wniosków na okres wakacyjny 

i zostały wykorzystane wszystkie miejsca, 

zamykam nabór na miesiące lipiec i sierpień 2020r.


Dyrektor przedszkola 

Małgorzata Rurek 

 Drodzy Rodzice

W związku ze stwierdzeniem przypadków koronawirusa
u pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 

proszę o zachowanie szczególnej ostrożności  
w kontaktach  z osobami spoza najbliższego otoczenia.Dyrektor przedszkola 

Małgorzata Rurek
  

UWAGA!!!
W związku z pismem Pana prezydenta Wojciecha Jagiełły, dotyczącym funkcjonowania przedszkoli podczas wakacji  informuję, że nasze przedszkole będzie działało w ograniczonej formie z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych przez dwa miesiące wakacyjne, czyli w miesiącu lipcu i sierpniu 2020.

 

Rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym prosimy o pobranie wniosku w plikach
„Do pobrania”.

 

W celu przyjęcia dziecka konieczne jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniami z zakładów pracy. 

Skan lub fotografię  wniosku wraz z innymi dokumentami  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola: pp23@kedzierzynkozle.pl lub w formie papierowej dostarczyć do skrzynki pocztowej znajdującej się w naszej placówce, nie później niż do 15 czerwca.

 

Jednocześnie informuję, że w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień)będą przyjmowane tylko dzieci z przedszkola Nr 23.

 Z poważaniem Małgorzata Rurek.

WNIOSEK WAKACYJNY w zakładce „Do pobrania”. 
Uwaga!!!

Rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do przedszkola od dnia 25 maja 2020r.
w trakcie trwania pandemii COVID-19 prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi  w plikach „Do pobrania” :
PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY PP23-COVID-19 oraz
INFORMACJA DLA RODZICÓW-COVID-19
W celu przyjęcia dziecka konieczne jest złożenie wniosku
wraz z zaświadczeniami z zakładów pracy.
WNIOSEK-COVID-19 można pobrać w plikach „Do pobrania”.
Skan lub fotografię  wniosku wraz z innymi dokumentami  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola: pp23@kedzierzynkozle.pl a dokumenty w formie papierowej dostarczyć w późniejszym terminie lub wrzucić dokumenty do  skrzynki pocztowej

Informacja nie dotyczy dzieci, które już od 18 maja 2020r.
zostały przyjęte do placówki.


Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.
Z opieki w przedszkolu korzystać mogą tylko dzieci obojga rodziców pracujących lub w przypadku rodziny niepełnej rodzica pracującego, a także dzieci, których sytuacja rodzinna stanowi wskazanie do podjęcia opieki przez przedszkole.
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
Drodzy Rodzice
W związku z troską o bezpieczeństwo osób przebywających
w Przedszkolu Publicznym Nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu prosimy
o nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci, które mają 
kontakt z domownikami przebywającymi   
na kwarantannie lub w izolacji.

 
Dziękuję za zrozumienie
Małgorzata Rurek
Uwaga!!!

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do naszej placówki
na nowy rok szkolny  2020/2021

W  ramach rekrutacji uzupełniającej w okresie od 13.05.2020r. do 20.05.2020r.(godz. 15.00) będzie można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. W rekrutacji mogą również brać udział dzieci urodzone w miesiącach: styczeń- luty 2018 roku.

Szczegółowe informacje na stronie naboru:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle

 

Skan lub fotografię  wniosku wraz z innymi dokumentami  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola: pp23@kedzierzynkozle.pl a dokumenty w formie papierowej dostarczyć w późniejszym terminie lub wrzucić dokumenty do  skrzynki pocztowej w godzinach 8.00-14.30.

W dniu 08.06.2020 r. godz. 09.00, zostanie opublikowana lista  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.W okresie od 08.06.2020 r. do 15.06.2020 r. do godz. 14.30 rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą potwierdzić wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia miejsca w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane jest jednoznaczny z rezygnacją.

W dniu 19.06.2020 r. o godz. 12.00 nastąpi publikacja list dzieci przyjętych.

 
Po otwarc