O przedszkolu


Oferta
Słonecznego Przedszkola Nr 23

       Nasze przedszkole zapewnia fachową, profesjonalną opiekę nad dziećmi. Nauczyciele realizują pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą w oparciu  o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego 
i wybrane programy:

1.  Od przedszkolaka do pierwszaka- program wychowania przedszkolnego Iwony  Brody

2. Program adaptacyjny

3. Program wychowawczo – profilaktyczny

4. Program pracy z dzieckiem zdolnym

6. Programy edukacyjne proponowane przez różne instytucje, a  realizowane                  przez nauczycieli:                                   

-           „Czyste powietrze wokół nas”,

-          „ Moje dziecko idzie do szkoły,

-          „ Zdrowy początek”- placówka posiada certyfikat bezpiecznego przedszkola,

7. Projekty edukacyjne opracowane przez nauczycieli:

      -     projekt do „Programu ekozespołów w moim przedszkolu i mojej szkole”     organizowanego na terenie województwa opolskiego (placówka zajęła dwukrotnie I miejsce w kategorii przedszkoli)

-     „ Muzyczna przygoda przedszkolaka”

8. Programy autorskie opracowane przez nauczycieli:

-          „Unia Europejska w przedszkolu”

-          „Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu”

-          „Sport to zdrowie”

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, posiadająca dodatkowe kwalifikacje z następujących specjalności:

 • - terapia pedagogiczna,
 • - oligofrenopedagogika,
 • - dysleksja rozwojowa,
 • - gimnastyka korekcyjna
 • - logopedia
 • - arteterapia
 • - j. angielski

 Zapewniamy...

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, rodziców i środowiska lokalnego,       staramy się uwzględnić wszelkie sugestie i potrzeby:

- przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 600do 1600;

- dzieci mogą korzystać z 1, 2 lub 3 posiłków w ciągu dnia (śniadanie, obiad,           podwieczorek) w zależności 
od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.                    

- w jadłospisach  uwzględniamy potrzeby żywieniowe dzieci z dietami i                       uczuleniami. Wszystkie posiłki przygotowuje personel kuchni, unikając         półproduktów i konserwantów. Między posiłkami dzieciom podawane są owoce,         warzywa i woda do picia.

- ramowy rozkład dnia dla każdej z grup opracowany jest indywidualnie z                       uwzględnieniem wieku  i właściwości 
rozwojowych  dzieci.

- wszyscy pracownicy przedszkola znają i przestrzegają praw dzieci.

Przedszkole jest otwarte na wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego       rozwoju osobowości dziecka i kształtowania w nim poczucia własnej wartości.  


Organizujemy...

- w ramach programu  adaptacyjnego prowadzimy  w maju zajęcia otwarte dla dzieci, które nie były objęte  wychowaniem przedszkolnym. Następnie w  czerwcu organizowane jest  zebranie z rodzicami, prowadzone przez dyrektora placówki. Program adaptacyjny kończy się  w połowie września - do tego czasu rodzice mogą przebywać z dzieckiem na terenie grupy.

- w ciągu roku  obchodzimy wiele uroczystości o charakterze rodzinnym
i integrującym społeczność przedszkolną - mamy
własne tradycje:
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Dni jesieni
 • Dzień Edukacji Narodowej 
 • Andrzejki 
 • Wieczór wigilijny 
 • Spotkanie z Mikołajem 
 • Dzień Babci i Dziadka 
 • Walentynki 
 • Bal karnawałowy 
 • Pożegnanie zimy-Powitanie wiosny 
 • Święta rodzinne  
 • Spartakiada międzyprzedszkolna 
 • Pożegnanie przedszkola 
 • Zielona noc
 • Zajęcia ruchowe dla rodziców i dzieci
 • Zajęcia dydaktyczne-otwarte
 • Zajęcia ruchowe w żłobku
 • Przedstawienia teatralne
 • Jasełka
 • Rajd rowerowy
 • Święto pieczonego ziemniaka
 •  

- zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,


- uroczystości urodzinowe naszych wychowanków.                             

- liczne wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze

- akcje charytatywne m. in. na rzecz pomocy dzieciom, pomoc bezdomnym zwierzętom w schroniskach, akcje 
odzysku surowców wtórnych itp.

- dodatkowe zajęcia w zależności od decyzji rodziców
        (
płatne  przez rodziców)

 • rytmika, nauka tańca,
 • nauka języka angielskiego,
 •  religia i logopedia – opłacane z budżetu przedszkola

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny, z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym


Współpracujemy... 
 

 - ze Szkołami Podstawowymi  Nr 5, 9, 11 w Kędzierzynie-Koźlu,

 - z przedszkolami z terenu dzielnicy Pogorzelec,

 - z Miejskim Domem Pomocy Społecznej „Promyczek”,

 - z Domem Dziennego Pobytu "Nasz Dom"

 - z Biblioteką Miejską Nr 1 i 5  w Kędzierzynie-Koźlu,

 - z Miejskim Ośrodkiem Kultury „ Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu,

 - ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu,

 - z wieloma teatrami z całej Polski
 
 - z organizacjami charytatywnymi


Zapraszamy...

- artystów teatrów objazdowych

- przedstawicieli różnych zawodów

- rodziców i członków rodziny na zajęcia i uroczystości przedszkolne

- dzieci ze szkół i przedszkoli

Uczestniczymy...

Bierzemy udział w wielu konkursach, imprezach i akcjach charytatywnych oraz
uroczystościach organizowanych przez środowisko lokalne. Zdobywamy cenne nagrody, dyplomy uznania i podziękowania
.

Szczególne osiągnięcia :

1.Dwukrotne I miejsce w turnieju piłki halowej dziewcząt w Kędzierzynie-Koźlu .

2.Dwukrotne III miejsce w turnieju piłki halowej chłopców w Kędzierzynie-Koźlu .

3.I i II miejsce w konkursie recytatorskim organizowanym w Przedszkolu w Pokrzywnicy.

4. Wyróżnienie w realizacji projektu „ Przyjaciel przyrody i książek”.

5. Nagroda specjalna za udział w konkursie plastycznym „ Z wodą jest wesoło”.

6. Nagroda za udział w konkursie języka angielskiego.