Nadzór epidemiologiczny w grupie "Wiewiórek"

 

 

Drodzy Rodzice!!!

 

W związku ze stycznością dziecka z grupy "Wiewiórek", z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 informujemy, iż  dzieci z ww. grupy i pracownicy przedszkola zostali objęci nadzorem epidemiologicznym  

od 15.03.2021 do 22.03.2021r.

W związku z objęciem dziecka nadzorem epidemiologicznym należy dwa razy dziennie mierzyć temperaturę ciała dziecka i kontrolować jego stan zdrowia. 
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów m.in. takich jak: kaszel, duszności, podwyższona temperatura ciała, ból mięśni, utrata smaku lub węchu, proszę skontaktować się z lekarzem rodzinnym (należy poinformować lekarza o przebywaniu pod nadzorem epidemiologicznym). 

Osoba objęta nadzorem epidemiologicznym może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych,  zachowując wzmożony reżim sanitarny wymagany podczas trwania epidemii.

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Rurek

 


« Wróć