MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF

Konwencja o prawach dziecka uchwalona 20.11.1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Zaznacza, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Inicjatorem powstania Konwencji była Polska i to nasz kraj przedłożył jej pierwszy projekt. Organizując obchody 30 rocznicy uchwalenia „Konwencji..” chcemy zwrócić uwagę na to , że niestety nadal nie każde dziecko może w pełni cieszyć się dzieciństwem. Wciąż zbyt wielu najmłodszych pozbawionych jest prawa do zdrowego i bezpiecznego życia.

 W naszym przedszkolu  w poszczególnych grupach od poniedziałku  odbywały  się zajęcia o tematyce związanej z prawami dziecka oraz działalnością UNICEF. Dzieci poznawały swoje prawa, ale również związane z nimi obowiązki. Co roku UNICEF zaprasza do wykorzystania koloru niebieskiego, we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Dlatego też  20 listopada 2019r wszyscy przyszli do przedszkola ubrani na niebiesko. Przedszkolaki  ze wszystkich grup spotkały się w holu przedszkola i po krótkiej rozmowie i odśpiewaniu piosenki  o prawach dziecka,  każdy otrzymał  niebieski balonik i wyruszyliśmy na  Niebieski marsz zorganizowany na  naszym osiedlu, wzbudzając zainteresowanie przechodniów.   

 « Wróć