Kurs I Pomocy Przedmedycznej

 11 październka odbył się w naszym przedszkolu KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ dla dzieci 5,6 - letnich z zakresu udzielania pierwszej pomocy.Zajęcia przeprowadził  KRYSTIAN LECH – ratownik medyczny z Nysy. Zajęcia były podzielone na trzy moduły: wykład wprowadzający z prezentacja multimedialną , pokaz sprzętu ratowniczego , ćwiczenia manualne z fantomem. Ratownik mówił o wielu istotnych sprawach: jak postępować w razie wypadku , jak zabezpieczyć miejsce , sprawdzić stan poszkodowanego, wezwać profesjonalną pomoc, usztywnić kończynę, opatrzyć ranę.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek pana ratownika dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Najbardziej interesująca była cześć pokazu, w której dzieci same mogły wziąć udział. Ćwiczyli m.in. układanie poszkodowanej osoby w pozycji bocznej bezpiecznej oraz  przykrywali kocem. Maluchy wzywały pomoc przez samodzielne wybieranie numeru alarmowego i udzielały wyczerpujących informacji na temat zdarzenia. Duże wrażenie na dzieciach zrobił fantom na którym uczyły się wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca. Ogromną atrakcją było również wejście do karetki, możliwość zobaczenia wszystkiego co się w niej mieści z bliska.

Kurs ten miał na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Coraz częstsze doniesienia z kraju pokazują, że dzieci znakomicie radzą sobie w sytuacjach, w których nierzadko dorośli maja problem!

Oczywiście kurs nie zrobi z przedszkolaków profesjonalnych ratowników, ale nauczy dzieci radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią dzieci, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać  niezbędnej pomocy.

Kurs zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, a Pan Krystian sprawił, że każdy przedszkolak chętnie brał udział w zajęciach.


« Wróć